Manifest onbeperkt sporten

Doet u mee? Samen zorgen we dat iedereen met een beperking kan sporten in Gelderland!

Iedereen moeten kunnen sporten en bewegen in Gelderland. Sporten is fijn, en het draagt bij aan je gezondheid, je sociale netwerk en je zelfvertrouwen. Een lichamelijke of verstandelijke beperking mag daarbij geen belemmering zijn. Veel organisaties en mensen zetten zich al in om sport toegankelijk en bereikbaar te maken. Van evenementenorganisatoren en sportaanbieders tot zorgorganisaties en vervoerders. Toch kunnen we nog meer bereiken als we elkaar beter leren kennen. Dan kunnen we van elkaar leren, waar mogelijk samenwerken en zo in heel Gelderland drempels wegnemen en sport en bewegen nog toegankelijker maken. Daarom is er nu dit manifest. In het Gelders Sportakkoord onderschrijven partners al het belang van inclusief sporten. Met dit manifest brengen we iedereen bij elkaar die concreet aan de slag is of aan de slag wil. Samen maken we sport en bewegen in Gelderland onbeperkt voor iedereen!

Dit manifest is tot dusver door 23 organisaties en 1 personen ondertekend

01.

In onze samenleving moeten mensen met een beperking kunnen sporten als ieder ander.

02.

Veel mensen en organisaties die in Gelderland actief zijn, willen een bijdrage leveren aan dat doel.

03.

Door het verbinden van deze mensen en organisaties in heel Gelderland bereiken we samen meer voor mensen met een beperking.

04.

Wij beloven ons actief in te zetten voor inclusieve sport in Gelderland en waar mogelijk kennis te delen en samen te werken met andere organisaties.

Teken dit manifest!

… en bouw mee aan een Gelderland waarin iedereen kan sporten en bewegen

Dit manifest is tot dusver door 23 organisaties en 1 personen ondertekend

Door het manifest te ondertekenen, geef je aan je in te willen zetten voor een netwerk rondom inclusief sporten. Hoe dit netwerk eruit komt te zien, bepalen we samen. Er zijn dus geen vaste verplichtingen. Als je aanvinkt dat we je op de hoogte mogen houden krijg je de komende tijd via e-mail onder meer updates over het netwerk, uitnodigingen voor events en bijvoorbeeld vrijblijvende vragenlijsten over het thema.

Over dit manifest

Het Manifest onbeperkt sporten is een initiatief van de Gelderse Sport Federatie en de provincie Gelderland, in het kader van het Gelders Sportakkoord. Met dit manifest willen we de energie die ontstaan is tijdens het Gelders Jaar van het Aangepast Sporten benutten en omzetten in betere verbindingen en concrete acties.

Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar een derde van hen doet aan sport of bewegen, tegenover 60-70% van de mensen zonder beperking. Deelname aan sport is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend, deels vanwege praktische belemmeringen en deels omdat mensen niet weten wat er allemaal beschikbaar is. Terwijl sport zo belangrijk is voor onder andere sociaal contact, zelfontplooiing, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, gezondheid en vitaliteit.

Veel organisaties in Gelderland zetten zich in om sport mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Al die organisaties hebben hetzelfde doel voor ogen en dragen vanuit hun eigen vakgebied een steentje bij. Maar het overzicht van wie er betrokken zijn en wat ze doen ontbreekt. Daardoor wordt misschien op verschillende plaatsen het wiel opnieuw uitgevonden of blijven dingen liggen die door samenwerking en kennisdeling wel te realiseren zijn. Wij geloven dat wanneer al deze organisaties samenwerken, we echt het verschil kunnen maken. Alleen dan kunnen we ons vanuit de eigen achtergrond en expertise hard maken voor de sport en samen meer bereiken.

Met dit manifest brengen we alle organisaties en mensen die bezig zijn met inclusief sporten bij elkaar in een netwerk. Onderteken dit manifest en laat zien dat je je inzet voor mensen met een beperking en dat je onderdeel wilt zijn van het netwerk. Samen zorgen we dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn.

Meer weten?
Neem contact op met Annemiek van der Grint
mailto: Annemiek.van.de.Grint@geldersesportfederatie.nl